Detektyw Nestor

nowa odznaka2.pngWitamy na stronie jednej z najskuteczniej działających agencji detektywistycznych w Polsce. Mamy już prawie 20 letnie doświadczenie w tej branży.

Detektyw Nestor spełnia wszelkie wymagania prawne jakie wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, co w praktyce oznacza, że firma Nestor jest licencjonowanym biurem detektywistycznym, działającym na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a czynności objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 15 000 EURO.

Oferujemy profesjonalne usługi detektywistyczne oraz zapewniamy fachowe doradztwo. Świadczenia realizujemy głownie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z rozszerzeniem na całą Polskę. Kierujemy ofertę do osób prywatnych (np. sprawy rozwodowe, poszukiwanie osób) oraz podmiotów gospodarczych i instytucji (np. wywiad gospodarczy, zbieranie informacji o pracownikach).Ponadto mamy liczne kontakty i współpracujemy z prawnikami różnych specjalności, komornikami i biegłymi oraz specjalistami z zakresu wielu dziedzin .Nestor gwarantuje państwu dyskretność i profesjonalizm. Każda sprawę traktujemy indywidualnie.. Po wykonanej usłudze sporządzamy sprawozdanie, które następnie przekazujemy Zleceniodawcy. Dokumentacja  może posłużyć jako dowód w toczącej się sprawie sądowej. Reprezentujemy swoich Klientów przed sądami powszechnymi jeśli jest to niezbędne do zapewnienia interesu prawnego Klienta.

Detektyw Nestor- Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne oraz firmy do zapoznania się z ofertą. W ramach doradztwa nasze biuro detektywistyczne przeprowadza szczegółową ocenę sytuacji, której celem jest ustalenie najbardziej korzystnych działań w zakresie kierowania wniosków, skarg, zapytań i podań do urzędów administracji państwowej i samorządowej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw człowieka i obywatela. Celem naszej działalności jest dostarczanie klientowi rzetelnych, zweryfikowanych informacji umożliwiających podjęcie ważnych decyzji.
Wszystkie powierzone nam sprawy postaramy się szybko i rzetelnie rozwiązać z korzyścią dla klienta.

Krótka historia narodzin usług detektywistyczny w Polsce.

W Polsce usługi detektywistyczne mają stosunkowo krótką historię. Agencje detektywistyczne i prywatny sektor ochrony pojawiły się bowiem w okresie przemian ustrojowych na początku lat 90. Wtedy to przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej statuujące zasadę wolności działalności gospodarczej stworzyły warunki dla podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz ochrony osób i mienia.

Napisali o nas: