Dane Kontaktowe

Nestor – Biuro Detektywistyczne


Licencja 0004537

Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 27/23
86-300 Grudziądz
tel. 881-293-914

Łódź
ul.Kopcińskiego 39
90-143 Łódź

Bydgoszcz
86-011 Bydgoszcz

Toruń
ul. Piekary 33
87-100 Toruń

Kwidzyn

82-500 Kwidzyn

Inowrocław

ul. Wilkońskiego 38
87-100 Inowrocław

Włocławek

tel. 881-293-914

Iława / Ostróda

tel. 881-293-914

e-mail: nestor@detektyw-nestor.pl

Detektyw Nestor działa także na terenie Konina i Gniezna

INFORMACJA RODO

W myśl obowiązujących przepisów prawa (informacja RODO), informujemy co następuje:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MACIEJ KRAWCZYK NESTOR, ul. Piekary 33/1, 87-100 Toruń. Numer NIP: 5562186225, Numer REGON: 092472500
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą doraźnie w celu udzielenia informacji o które zostanie poproszony administrator – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty przetwarzające.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – do czasu cofnięcia zgody.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.