Detektyw Kwidzyn

Co może, a czego nie może prywatny detektyw?

Prywatny detektyw urządzający pościg z bronią w ręku to telewizyjna iluzja. W rzeczywistości agencje detektywistyczne działają w obrębie uprawnień, które przyznaje im polskie prawo.

Śledzenie tak, rewolwer nie

Polscy prywatni detektywi najczęściej działają poprzez prowadzenie obserwacji osoby podejrzanej. Zdobywanie informacji to proces żmudny i długotrwały, ale doświadczony detektyw pracując tylko w ten sposób jest w stanie osiągnąć naprawdę niesamowite wyniki. Detektywi nie mają dostępu do baz danych osobowych, do wykazu numerów telefonów oraz numerów rejestracyjnych. Zazwyczaj jednak agencje detektywistyczne mają bardzo rozbudowaną bazę kontaktów, dzięki czemu mogą zdobyć potrzebne informacje. Jeśli chodzi o zakres i możliwości działania, jakie ma licencjonowany detektyw, Kwidzyn może się okazać dużo łatwiejszym miejscem pracy niż Warszawa ponieważ w mniejszym środowisku dostęp do informacji jest szybszy i łatwiejszy. Co ważne, jeśli detektyw przekroczy swoje uprawnienia, może nawet trafić do więzienia na 3 lata. W takim wypadku wszystkie zebrane przez niego dowody będą bezwartościowe przed sądem

Licencja jest obowiązkowa

Warto wiedzieć, że nikt nie może pracować jako prywatny detektyw bez posiadania odpowiedniej licencji państwowej. Taka licencja wydawana jest na podstawie zdania stosownego egzaminu państwowego i poprzedzona jest spełnieniem wielu restrykcyjnych wymagań. Usługi detektywistyczne są działalnością gospodarczą i muszą być wpisane do rejestru. Ponadto każde biuro detektywistyczne musi mieć opłacone ubezpieczenie OC. Jawną ewidencję detektywów prowadzi Departament Zezwoleń i Koncesji MSW, gdzie można sprawdzić, czy ktoś  posiada licencję detektywa. Detektywi z zagranicy mogą pracować w Polsce przez jakiś czas, ale muszą się przedtem zgłosić w ministerstwie spraw wewnętrznych.  Każdy detektyw podlega okresowym badaniom psychologicznym i lekarskim. Jeśli wszczęto wobec niego  postępowanie karne o przestępstwo umyślne – jego licencja ulega zawieszeniu. W przypadku skazania detektywa, jego licencja jest cofana i traci on prawo wykonywania zawodu.

Detektyw Kwidzyn
Detektyw Kwidzyn